Postaci / Characters

Główni bohaterowie wydarzeń to milcząca śmierć, kat, wójt, rada miejska (w przeszłości Jedlińsk był miastem) oraz mieszczanie – obywatele oskarżający śmierć, m.in. Żyd. Te postaci uczestniczą w głównej, teatralnej części widowiska. Poza nimi występują także postaci poboczne, które można spotkać na ulicach Jedlińska przez cały „kusy” wtorek: Cyganka, Cygan, panna młoda, diabełki, policjanci, baba, chłop, diablica, anioł itp. Wszystkie role – nawet żeńskie – grane są przez mężczyzn. Niektóre z ról przechodzą z pokolenia na pokolenie i odgrywane są przez przedstawicieli jedlińskich rodzin.

The main characters are: silent Death, executioner (headsman), mayor, town council (Jedlińsk, now a willage, used to be a town) and townspeople – citizens prosecuting Death, including Jew. These characters are involved in the main theatrical part of the custom. There are many supporting characters one may meet on the streets Jedlińska by the „meager” Tuesday: a Gypsy man, a Gypsy woman, a bride, little devils, policemen, a crone, a peasant, a devil woman, an angel etc. All the characters – even female – are played by men. Some of the roles and are played by the representatives of Jedlińsk families through generations.