Współczesność / Present Day

Poniżej zamieszczono filmowe relacje ze „Ścięcia śmierci” z poprzednich lat:
You can watch short movie stories on the „Beheading of the Death” from previous years below: